MENU

Date:July 19, 2021

Circular No:2021/353


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/36) “Bebek arabaları ile yalnızca bebek arabalarının şasileri”

Özet: 15.07.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ‘’bebek arabaları’’ ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı  “yalnızca bebek arabalarının şasileri’’  ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-11.htm

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”