MENU

Date:July 16, 2021

Circular No:2021/352


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/37) “Sıvı ve jel mürekkepli bilyalı kalemler ile plastik esaslı takım halindeki kalemlerde dampinge karşı vergi uygulaması”

Özet: Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, “plastik maddelerden sıvı mürekkepli”, “yalnız plastik maddelerden jel mürekkepli bilyalı kalemler” ile “plastik esaslı takım halindeki kalemlerde” uygulanmakta olan dampinge karşı önlem uygulanmasına devam edilecektir.
 
Yayınlanan Tebliğ ile;
 
ÇHC menşeli, 9608.10.10.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “plastik maddelerden sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”, 9608.10.99.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “yalnız plastik maddelerden jel mürekkepli bilyalı kalemler”, 9608.50.00.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan plastik esaslı takım halindeki kalemlerde” Temmuz 2020 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.
 
Uygulanmakta olan dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olması sebebiyle bu uygulamanın 5 yıl süreyle devam etmesine karar verilmiştir.
 
Devam ettirilen bu uygulama ile ÇHC menşeli bu ürünleri ithal etmek isteyen firmalarımız ithalat (serbest dolaşıma giriş) aşamasında bu tanıma giren her bir adet başına 0.066 ABD Doları karşılığı bedeli dampinge karşı vergi olarak ödemeye devam edeceklerdir.
 
Ürünlerin tam tanımları, tabi oldukları tarife pozisyonları ve uygulanacak adet bazındaki damping bedelleri aşağıda tabloda yer almaktadır.
 
 
GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Miktarı
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler 0,066 ABD Doları/Adet
9608.10.99.00.00 Diğerleri (Yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler) ÇHC 0,066 ABD Doları/Adet
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Takımın içindeki 9608.10.10.10.00 GTİP'li eşya veya 9608.10.99.00.00 GTİP'li  plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler için 0,066 ABD Doları/Adet
 
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşılabili...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”