MENU

Date:June 17, 2021

Circular No:2021/310


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/30)

Özet: Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturma konusu ürünler, 7315.11.90.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”, 7315.11.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”, 7315.12.00.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”, 7315.12.00.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri” ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “aksamlar” tanımlı ürünlerdir.

Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210616-5.htm.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”