MENU

Date:May 13, 2022

Circular No:2022/101


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/14) “Çin menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünlere Anti-Damping Uygulanacaktır.”

Özet: 13.05.2022 tarihinde yayımlanan Resmî Gazetede; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 
 Aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen tutarda damping uygulanacaktır. 
 
GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
7315.11.90.00.11 Transmisyon Zincirleri Çin Halk Cumhuriyeti 1.200 ABD doları/ton
7315.11.90.00.19 Diğerleri
7315.12.00.00.11 Transmisyon Zincirleri
7315.12.00.00.19 Diğerleri
7315.19.00.00.00 Aksamlar
 
Bu GTİP’te yer alan ürünü ithal eden firmalarımızın Anti-Damping vergisine tabii olmamak için önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını mevcut ithalatlarında menşe şahadetnamesi ile ibraz etmeleri gerekecektir.
 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Söz konusu Damping uygulamasının detaylarına aşağıdaki Resmî Gazete linkinden ulaşılabilirsiniz.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-23.htm
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”