MENU

Date:Jan. 20, 2022

Circular No:2022/29


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) “Bisikletlerde kullanılan Lastikler ve Tekerlekler için Dampinge karşı vergi uygulamasının devam edilmesine karar verilmiştir.”

Özet: 22/07/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/16 sayılı tebliğ ile “Bisikletlerde kullanılan Lastikler ve Tekerleklerin” İthalatına yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde 20.01.2022 tarihli Resmî Gazete ile İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi için Anti dampinge karşı vergi uygulamasının devam edilmesine karar verilmiştir.
 
Uygulamada, aşağıdaki tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, eşya tanımı, menşe ülkesi ve Üreticileri belirtilen eşyaların Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda karşılarında gösterilen tutarda damping uygulanacaktır. 
 
Bu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünleri ithal eden firmalarımızın Anti-Damping vergisine tabii olmamak için önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını mevcut ithalatlarında menşe şahadetnamesi ile ispat etmeleri gerekecektir.
 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
GTİP Madde Tanımı Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı Önlem Tutarı (ABD doları/kg)  
 
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Halk Cumhuriyeti Tüm üreticiler 0,73  
Hindistan Tüm üreticiler 0,73  
Tayland Tüm üreticiler 0,73  
Endonezya PT Hung-A Indonesia 0,66  
Diğerleri 0,73  
Malezya Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. 0,62  
Diğerleri 0,73  
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”