MENU

Date:Sept. 14, 2021

Circular No:2021/380


İTHALATTA TARİFE KONTENJANI (TEBLİĞ NO: 2021/9) “Polyester Elyaf ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır”

Özet: 11.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonun da yer alan Polyester Elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Tarife kontenjanı miktarı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak belirlenmiştir. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5.531 tonu geçemez.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Tarife Kontenjanı ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

Bu Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğde belirtilen GTIP tanımdaki eşyayı ithal etmek isteyen firmalarımızın doğrudan Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Tebliğ’in tam metnine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210911-3.htm

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”