MENU

Date:June 27, 2022

Circular No:2022/128


KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Özet: 25.06.2022 tarihli 31877 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 5749 sayılı Karar ve aynı gün yayınlanan Uygulama Tebliğine göre;

16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kararın amacı, 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile 25/4/2022 tarihli ve 5526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkûr Anlaşmaya ait Protokol I'in yerini alan, 17 Temmuz 2019 tarihli Protokol I uyarınca Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Aynı Kararın 2.nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonunda yer alan (ii) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemede Karadağ menşeli, Büyükbaş Hayvanların eti, Koyun ve keçi etleri, Mantarlar, Şeftali, 

Yaban Mersin’i, Yaban Mersin’in diğer kültür cinsleri, Ahududu, Buğday Unu veya Mahlut Unu, Bitki ve bitki kısımları, Makarnalar, Reçeller, Jöleler, Marmelatlar, Meyve veya sert Kabuklu meyve püresi ev pastları ve Taze Üzüm şarapları cinsi ürünlerde Tarife kontenjanı açılmıştır.

Aynı gün yayınlanan Uygulama tebliğine göre;2022 yılına münhasıran, Tahsisatı Talep Toplama Yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Söz konusu karar ve tebliğin tam metnine aşağıdaki Resmî Gazete adresinden ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-5.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-12.htm

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”