MENU

Date:Nov. 30, 2022

Circular No:2022/205


KORE VE VİETNAM MENŞELİ 5402.47 TARİFE ALT POZİSYONUNDA YER ALAN POLİESTERLERDEN İPLİKLERİN İTHALATINDA UYGULANAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNDE ÜRETİCİ FİRMA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.

Özet: Bugün yayımlanan Resmî Gazete ile Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 tarife alt pozisyonunda yer alan poliesterlerden ipliklerin ithalatında uygulanan anti-damping vergisinde aşağıdaki şekilde üretici firma değişikliği yapılmıştır.

“Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine aşağıda yer alan adresten ulaşabilirsiniz;

Bu tebliği 30.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-20.htm

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”