MENU

Date:Aug. 7, 2020

Circular No:2020/229


LİMON İHRACATINDA İZİN ARANMAYACAKTIR

Özet : Limon ihracatını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlayan 2020/7 sayılı İhracat Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle limon ihracatında ön izin aranmayacaktır.

İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”