MENU

Date:Aug. 6, 2020

Circular No:2020/228


MEDOS-MISIR TERCİHLİ MENŞE BELGELERİ HAKKINDA

Özet : Mısır’a ihracat yapan pek çok firmanın MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin, Mısır Gümrük İdaresince, üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, ikinci bir talimata kadar Mısır'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği  belirtilmişti.

Ticaret Bakanlığı ile Mısır Gümrük İdaresi arasındaki görüşmeler neticesinde, ıslak imzasız olarak düzenlenen belgelerin Mısır Gümrük Makamlarınca kabul edileceği bildirilmiş olup, 06.08.2020 tarihi itibariyle söz konusu belgeler gümrük memurlarınca imzalanmayacaktır.

İlgili yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”