MENU

Date:Dec. 4, 2019

Circular No:2019/108


MEZUNİYET VE YAŞ ŞARTINI TAŞIMAYAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN YETKİ BELGELERİ 31/12/2019 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda özetle; gümrük yönetmeliği geçici 13 üncü madde birinci fıkrası mucibince, mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkileri 31/12/2019 tarihinde son bulacağından sistem tarafından işlem yapmalarının engelleneceği , mezkur tarihe kadar AN6,AN7,AN8 tespit raporlarının tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili yazı metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”