MENU

Date:Nov. 5, 2018

Circular No:2018/174


MOTORLU KARA TAŞITLARININ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİNDE YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ BELİRLENMİŞTİR.

03.11.2018 günlü Resmi Gazete’de 152 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre; Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No              Yetkili Gümrük Müdürlüğü

      1                  Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

      2                  Gebze Gümrük Müdürlüğü

      3                  İzmir Gümrük Müdürlüğü

      4                  İzmit Gümrük Müdürlüğü

      5                  Mersin Gümrük Müdürlüğü

      6                  Derince Gümrük Müdürlüğü

      7                  Giresun Gümrük Müdürlüğü

      8                  Dilovası Gümrük Müdürlüğü

      9                  Yalova Gümrük Müdürlüğü

Ayrıca istisna olarak; gümrüğe terk edilen taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen taşıtların ve demonte vaziyette getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği A sınıfı gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.”

İlgili Tebliğ’in tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”