MENU

Date:Aug. 12, 2022

Circular No:2022/152


ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR. “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)”

Özet: Bu Tebliğin amacı, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında 26/7/2022 tarihli ve 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir. 

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirlenmiştir.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemez.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Bu Tebliğ 26/8/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğde belirtilen GTIP’ tanımdaki eşyayı ithal etmek isteyen firmalarımızın doğrudan Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Tebliğ’in tam metnine aşağıda yer alan adresten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-4.htm4

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”