MENU

Date:Dec. 2, 2020

Circular No:2020/307


POLİETİLEN TEREFTALAT CİPSİ İSİMLİ EŞYANIN İTHALATINA İLİŞKİN 2020/9 SAYILI İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Özet: 3907.69.00.00.00 GTİP dahil eşyanın ithalatında korunma önlemi anlamında ek mali yükümlülük alınacağı 12.11.2020 günü 3192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kararlaştırılmıştı. Ancak bu tedbirden muafiyet sağlanması gereken zorunlu ithalat miktarı olmalı ki, Ek-1 ‘de yayınlanan ülke grupları için toplam 10.926 tona kadar; her bir ülke için de 3.642 tonu geçmeyecek şekilde; her bir ithalat beyannamesinin de 20 tondan fazla olmamak kaydıyla; takibinin de gümrük idareleri tarafından beyanname sırasında göre tahsis yöntemiyle yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Söz konusu bilgiye ekli Resmi Gazete’den ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-5.htm 

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”