MENU

Date:Oct. 15, 2020

Circular No:2020/270


REJENERE EDİLMİŞ (GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ) CİPS, ELYAF VE İPLİK İTHALATIYLA İLGİLİ İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

Özet: Bilindiği gibi İthalat Rejim Kararının 7. Maddesinde açıkça; eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ve yatık eşyanın ithalinin Bakanlığın iznine tabi olduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda gerek İTKİB başvurularından ve gerekse firma müracaatlarından anlaşıldığı kadarıyla, dünya ticaretinde sürdürülebilirlik ve yeniden dönüşüm projelerinin önem kazanması yüzünden bir çok hazır giyim ve konfeksiyon markasının ürünlerini çevreye duyarlı hale getirmeyi öncelikli hedefleri arasına aldıkları ve önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ürünlerin artacağı ve bir müddet sonra da sadece geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ürünleri piyasaya sunacaklarına dair bilgiler gelmektedir. Bundan dolayı, yerli üreticileri hem iç piyasada ve hem de uluslararası pazarlarda  korumak ve rekabetçiliğini sürdürmek için, hammadde olarak kullanacağı geri dönüştürülmüş (rejenerasyon) girdiden üretilmiş yeni ürünlerin ithalatında, İthalat Rejimi Kararının 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve ithalinde sorun çıkartılmaması talimatı verilmektedir. Yani kullanılmış ürünlerin geri dönüştürülmesinden elde edilen girdilerle üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığının belirtildiği görülmektedir. Söz konusu talimata ilişkin yazıya ekte ulaşılabilir.  Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

İlgili yazı metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”