MENU

Date:Nov. 29, 2022

Circular No:2022/204


RUSYA MENŞELİ 7005.29 TARİFE ALT POZİSYONU ALTINDA YER ALAN “DİĞERLERİ’’ EŞYA TANIMLI RENKSİZ DÜZCAM ÜRÜNÜ İTHALATINA NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

Özet: 29.11.2022 tarihinde yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Resmî Gazete ile Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Başvuru konusu ürün, 7005.29 GTP’si altında yer alan “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcamdır.  Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

Rusya menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ithalinde CIF bedelin %8’i ve %10’u oranında dampinge karşı mevcut önlem bulunmaktadır.

Nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandıktan sonra, bu ürünlerin ithalatında dampinge karşı vergi uygulamasının devam ettirilmesi veya değiştirilmesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlanacak Tebliğ ile tüm firmalarımızla paylaşılacaktır.

Tebliğ’in tam metnine aşağıda yer alan adresten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221129-8.htm

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”