MENU

Date:Jan. 20, 2020

Circular No:2020/030


SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KONTROL BELGESİ(PREKÜRSÖR) TEK PENCERE SİSTEMİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

16.01.2019  tarih 2020/1  sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ile, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/4)  uyarınca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan kontrol belgesi ile düzenlenen kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatnameler Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”