MENU

Date:Dec. 4, 2019

Circular No:2019/109


SAN MARİNO CUMHURİYETİ’NDE DÜZENLENEN ATR DOLAŞIM BELGELERİNİN KABULÜ

Solmaz Gümrük Müşavirliği tarafından Bakanlığa yapılan müracaata cevaben, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü yazısında, 13.11.2019 tarihi itibariyle San Marino Cumhuriyetinde düzenlenen ATR dolaşım belgeleri ile AT Uluslararası Anlaşma kodu girilerek ithalat yapılabilecek düzenlemenin yapıldığı bildirilmiştir.

İlgili yazı metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”