MENU

Date:Jan. 13, 2022

Circular No:2022/24


TARIM ÜRÜNLERİ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMA GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Özet: Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Genelgesinde yapılan değişiklikle;
 
Ayçiçeği Tohumu veya Ham Ayçiçeği Yağı, Yağlık Aspir Tohumu, Ham Aspir Yağı, Yağlık Kolza Tohumu veya Ham Kolza Yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması uygulaması   31.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Buğday unu ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınmıştır.
 
Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
İthal Ürün İhracat Taahhüdü /
Asgari Verimlilik Oranı (%) İkincil İşlem Görmüş Ürün / Azami Oran (%)
Buğday Un / 74 Kepek / 26
Ayçiçeği tohumu Ham ayçiçeği yağı / 41 Küspe / 59
Soya fasulyesi Ham soya yağı / 18 Küspe / 82
Çeltik* Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 50 Kavuz / 20
Kepek / 10
Kırık Pirinç / 15
Diğer Taneler / 5
Kargo pirinç Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 62,5 Kepek / 12,5
Kırık Pirinç / 18,75
Diğer Taneler / 6,25
Mercimek İç mercimek / 80 Kepek / 20
Kabuklu ceviz İç ceviz / 40 Kabuk / 60
Şili menşeli kabuklu ceviz İç ceviz / 48 Kabuk / 52
Kabuklu badem İç badem / 44 Kabuk / 56
Kabuklu Yer Fıstığı İç yer fıstığı /70 Kabuk / 30
Ham soya yağı Rafine soya yağı/96 Kapasite/Ekspertiz raporu ile tevsik edilen oranlar
Ham mısır yağı Rafine mısır yağı/92 Kapasite/Ekspertiz raporu il...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”