MENU

Date:June 17, 2021

Circular No:2021/311


T.C. TİCARET BAKANLIĞI (GÖTÜRÜ TEMİNAT TUTAR KONTROLÜ) KONULU YAZISI

Özet: İlgili yazıda, Antrepo işleticilerine verilecek olan Götürü Teminat ve Yaygın Götürü teminat tutarlarına ilişkin konulardan bahisle; Antrepo işleticisi tarafından kullanılan yaygın götürü teminat kapsamındaki antrepo sayısının 5'in altına düşmesi halinde, söz konusu antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce yaygın götürü teminat işlemlerinin gerçekleştirildiği bölge müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunulması; Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 ve 527/5 maddelerine istinaden hesaplanmış olan yaygın götürü teminat tutarının yeni antrepo sayısına göre yeniden hesaplanması; yapılan hesaplamaya göre Bölge Müdürlüğüne verilmiş olan teminat mektubu tutarının eksik kalması durumunda ise, Gümrük Yönetmeliğinin 527/7 maddesi çerçevesinde, eksik kalan tutara ilişkin Gümrük Yönetmeliği EK–77/C'de yer alan metni de içeren teminat mektubunun ilgili Bölge Müdürlüğüne verilmesi gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin orijinal hali ekte bilgilerinize sunulmuştur. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”