MENU

Date:Jan. 14, 2020

Circular No:2020/029


TÜRKİYE - İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDA SONRADAN DÜZENLENECEK MENŞE İSPAT BELGELERİ

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazılarında, “Türkiye – İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında belirlenen  "Menşe İspat Belgesi"nin formata  uygun olarak  İran  Ticaret Odası tarafından 22 Eylül 2019 tarihi itibariyle basım ve dağıtımının yapılmaya başlandığından TTA'nın yürürlüğe girdiği tarihten 22 Eylül 2019 tarihine kadar yapılan sevkiyatlar için geriye yönelik olarak sonradan düzenlenecek Menşe İspat Belgelerinin, başkaca bir şüphe bulunmaması ve Anlaşma'da belirtilen usullere uygun şekilde ibraz edilmeleri halinde Gümrük İdarelerimizce kabul edilmesi ve  22 Eylül 2019 tarihinden itibaren ise yalnızca Anlaşma'da yer alan ve tercihli menşe kurallarına uygun olarak düzenlenen belge formatı üzerinden işlem tesis edilmesi gerektiği” bildirilmiştir.

İlgili yazı metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”