MENU

Date:Aug. 10, 2022

Circular No:2022/150


TÜRKİYE-MALEZYA STA VE TPS-OIC'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özet: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;
 
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) kapsamında verilen tavizlerde çakışma olması sebebiyle uygulanacak vergi oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu ifade edilmekte ve konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir. Bu kapsamda gerekli açıklamalar aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir:
 
1- STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edilecektir.
 
2- TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizler (5746 sayılı Karar) geçerli olacaktır.
 
3- Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Bakanlığımızın bir rolü bulunmamaktadır.
 
4- TPS-OIC, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel ticaret anlaşmasıdır. 
 
Her üye ülke, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendi karar vermekte; Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir müzakere süreci olmaksızın, taviz listelerini kendileri hazırlamaktadır.
 
5- Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır.
 
Söz konusu yazıya sirkümüz ekinde ulaşabilirsiniz.
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”