MENU

Date:Jan. 14, 2022

Circular No:2022/25


ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (2022/1 - 2022/16 - 2022/18 - 2022/5)

Özet: Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de bazı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğlerinde değişiklik yapılmıştır.
 
 
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP ‘’7225.30.90.00.11 Asitlenmiş Olanlar ‘olarak değiştirilmiş ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere ‘’7225.30.90.00.19 Diğerleri’’ madde eklenmiştir.
 
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nin Ek-1’inde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19 Diğerleri” olarak değiştirilmiştir.
 
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14 Kolsuz Ceketler” olarak, 
“6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13 Kabanlar” olarak,
“6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19 Diğerleri” olarak değiştirilmiş,
“6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmış,
“6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde ‘’ 6206.40.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden’’ olarak değiştirilmiş,
‘’6201.30.90.00.19 Diğerleri’’ Aynı Ek’e eklenmiştir.
 
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nin Ek-1’inde “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ‘’ 8708.21.90.00.00 Diğerleri’’ ibaresi eklenmiştir.
 
Değişikliğe ilişkin Resmî Gazete ’ye sirkümüz ekinde yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-6.htm
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime ge&...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”