MENU

Date:Nov. 16, 2020

Circular No:2020/290


ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İTHALAT DENETİMLERİNE İLİŞKİN YAZISI

Özet: Ürün güvenliği anlamında TSE denetimlerinde yaşanan sıkıntıların sıkça dile getirilmesi üzerine, anılan Genel Müdürlük tarafından, işlemlerin Covid-19 salgın koşullarında nasıl gerçekleştirildiğinin anlatıldığı görülmektedir. Buna göre, denetimlerin temel amacının; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı ile çevre ve tüketicinin korunmasının esas olduğu; hizmetin gerek yerli üretimin ve gerekse ithalatçılar açısından haksız rekabete yol açmadan ve eşit bir şekilde sadece ilgili kuruluşlar tarafından verildiği belirtilmektedir. TAREKS risk analizlerinde zaman içerisinde farklı yoğunlukta denetimlerin sürdürüldüğü; aksaklıkların bildirilmesi halinde gereğinin yapılacağı; YYS sahibi firmaların bu sertifikaya sahip olmayan firmalara göre, TAREKS risk analizlerinde açısından ayrıcalıklı uygulamaya tabi olduklarının vurgulandığı görülmektedir. 

Söz konusu söz konusu yazıya ekte ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”