MENU

Date:July 16, 2021

Circular No:2021/351


VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR.

Özet: Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılacak eşyanın gelişinden önce giriş işlemlerinin yapılmasına (başlanılması) ilişkin düzenlemeler bir kılavuz haline getirilmiştir.
 
Varış öncesi gümrük işlemlerine ilişkin tüm detaylar bu kılavuzda açıklanmış olup, bilinmesi gereken önemli hususları aşağıda bulabilirsiniz;
 
a. Varış öncesi gümrük işlemi uygulamasının amacı, gümrük idaresinden kaynaklı beklemelerin önüne geçilmesi, işlem süreçlerinin hızlandırılması, ihracatçılarımızın hammadde ve ara malı ithalatındaki dış ticaret süreçlerinden doğan zaman kayıplarının telafi edilmesi, doğabilecek ilave maliyetlerin (tahmil, ardiye, terminal, demuraj giderleri vb.) azaltılması ve bu sayede üretimin ve ihracatın desteklenmesidir.
 
b. Varış öncesi gümrük işlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici firmalarımız Bölge Müdürlüklerine başvurmalı, mali yapılarının olumlu olduğunu belgelemelilerdir.
 
c. YYS sahibi firmalar ile Bölge Müdürlüklerinden varış öncesi işlem yapma yetkisi alan firmaların bu kolaylaştırmadan faydalanabilmesi için, eşyalarına ait GTIP’lerin yayınlanan GTIP listesinde yer alması gerekmektedir.
 
d. Eşya denizyolu konteyner taşımacılığı yolu ile taşınıyor olmalı ve konteyner içerisinde liste harici ve farklı firmaya ait ürün olmamalıdır (kısaca parsiyel taşıma kapsamında olmamalıdır).
 
e. Beyana yetkili firmaların varış öncesi beyan yapabilmesi için Bilge sistemine kayıt yapılmış özet beyan bilgilerinin olması yeterlidir.
 
f. Tescil edilen beyanname kapsamı eşyaların muayene hat kriteri yeşil, sarı ve kırmızı olarak belirlenebilmektedir.
 
g. Sarı hat kriterinde işlem gören beyannamenin muayenesi varış öncesi yapılarak beyannamenin blokesi muayene görevlisince kaldırılıp vergilerin ödenmesi sağlanır.
 
h. Kırmızı hat kriterinde ise konteynerin liman sahasındaki konumunda değişiklik yapılıp ambar içi seçeneği ile geçici depolama alnına alınması için gerekli düzeltmeler yapılır ve varışı müteakip muayenesinin yapılabilmesini teminen konte...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”