MENU

Date:Oct. 16, 2020

Circular No:2020/272


YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2012/1’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2020/1 SAYILI TEBLİĞ

Özet: Yatırım teşvik mevzuatının önemli düzenlemelerinden birisi olana 2012/1 sayılı Tebliğde bazı değişiklikler yapıldığı; yatırımın karakteristiğine bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belge ve bilgilerin düzenlendiği Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır. Bazı teşvik belgesi müracaatlarında enerji tasarrufu sağlanması ön koşulunun % 20’den 15’e düşürüldüğü; hazır giyim yatırımlarında mevcut tesis kapasitesine bağlı ilave yatırımların teşvik kapsamına alınma uygulamasının ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Tamamlanma vizesi işlemlerinin yapılacağı birim/kuruluşlar arasına Bakanlık İl Müdürlükleri de eklenmiş durumdadır.

Söz konusu değişiklikle ilgili Resmi Gazete’ye ekte ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

İlgili Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”