MENU

Date:Oct. 16, 2020

Circular No:2020/271


YATRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Özet: 2018 yılından beri teşvik belgeleri işlemleri E-TUYS üzerinden elektronik olarak yürütülmekteydi. Bu tebliğin bazı önemli unsurlarında değişikliğe gidildiği görülmektedir. Kavramlarda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta )hesabı; KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Sağlayıcı) kavramları yokken bu kavramların ve uygulamada bu sistemlerin kullanılacağının belirtildiği; yetkilendirme işlemlerinin düzenlendiği 5. Maddede KEP gibi yeni kavramlarla birlikte yetkilendirmede de değişiklikler yapıldığı görülmüştür. Başvuru ve süreçlerle ilgili yetkili kişiler tarafından yapılacak işlemlerin sistemde tanımlanan KEP adresi üzerinden nasıl yönetileceğinin ilgili maddelerinde işlendiği görülmektedir. Söz konusu değişiklikle ilgili resmi gazeteye ekte ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

İlgili Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”