MENU

TEMİNAT MEKTUBU VE TAAHHÜT HİZMETLERİ

Gümrüklere verilen dahilde işleme rejimi, yatırım teşvik belgesi, geçici kabul, antrepo, transit, taşıt üstü ve benzeri işlemler için taahhütler ve geçici veya global teminatların takibi, evrakları, iş akışına göre eksikliği veya yeterliliği, geri alınması işlemleri yapılmaktadır.

Solmaz, bu alanda uzmanlaşmış servisi ile taahhütleri kapatmakta, teminatları çözmekte ve dosyaları arşivlemektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de yeni uygulama alanı bulan, Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde kapsamlı teminat kullanılmasına da çok yakında başlanılacaktır.