MENU

TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİ

Solmaz, transit ticaret işlemlerini de konusunda tecrübeli elemanları ile sonuçlandırmakta ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlemi başka bir gümrük idaresinde yapılmak üzere sevk edilmesi durumunda, eşyayı, kendi teminatlı araçları ile ilgili gümrük idaresine taşıyabilmektedir.